Siirry suoraan sisältöön

Analytiikka

Pomedia kerää sivuston käyttäjistä tietoja sekä WordPressin että Googlen Datastudion avulla. Tässä analytiikassa näkyvät vain evästeet hyväksyneet sivustolla vierailijat. WordPressin analytiikka poikkeaa Googlen analytiikasta sen vuoksi jonkin verran.

Analytiikkasanakirja

Analytiikkasanakirjan on laatinut Ilkan data-analyytikko Mikko Muilu.

Account, Tili

Google Analyticsin kaikki tiedot ovat tililläsi. Ajattele sitä ylimmän tason kansioksi, johon pääset kirjautumistietojesi avulla. Useimmissa tapauksissa sinulla on pääsy yhdelle tilille, jolle tallennetaan verkkosivustosi tiedot, mutta jos hallinnoit useita verkkosivustoja, jotka eivät ole suoraan yhteydessä toisiinsa, ne on tallennettava erillisille tileille. Jos esimerkiksi hallinnoit yrityksen verkkosivustoa ja henkilökohtaista blogia. Tilit (ja niiden sisältö) voidaan jakaa useiden käyttäjien kesken.

Acquisition, Käyttäjien hankinta

Acquisition kertoo, miten ihmiset löytävät verkkosivustosi. Raportit esittävät käyttäjien lähteet ja välineet sekä muita käyttäjien hankintaan liittyviä tietoja. Google-mainoksista tulevalle maksetulle liikenteelle, Googlen orgaaniselle liikenteelle, sosiaalisista verkostoista tulevalle liikenteelle ja mukautetuista kampanjatunnisteista (UTM-tagit) tulevalle liikenteelle on omat raporttinsa.

Active users, Aktiiviset käyttäjät

Real Time- ja Home-raportit näyttävät, kuinka monta ihmistä katselee parhaillaan verkkosivustosi sisältöä. Tiedot tulevat Real Time -raportteihin muutamassa sekunnissa, ja voit tarkastella edellisen 30 minuutin tietoja. Aktiiviset käyttäjät -raportti (kohdassa ”Audience”, Yleisö) puolestaan kertoo niiden yksilöllisten käyttäjien määrän, jotka ovat suorittaneet istuntoja verkkosivustollasi tietyn päivän aikana.

Active Pages, Aktiiviset sivut

Real Time -raportteja tarkastellessasi Active Pages -raportti näyttää sivut, joita ihmiset parhaillaan katselevat verkkosivustollasi. Kun joku siirtyy toiselle sivulle tai sulkee selaimensa, aktiivisena näytetty sivu poistetaan Real Time -raporteista.

Advertising Features, Mainonnan ominaisuudet

Jos haluat luoda Google Analyticsissa yleisöluetteloita ja kerätä demografisia ja kiinnostuksen kohteita koskevia tietoja, sinun on otettava Advertising Features (Mainostoiminnot) -vaihtoehto käyttöön. Tämä vaihtoehto käyttää Googlen kolmannen osapuolen mainosevästeitä ja -tunnisteita. Jos otat Google signals -palvelun käyttöön, Mainostoiminnot aktivoituu automaattisesti.

Analytics Intelligence

Googlen koneoppiminen tunnistaa trendejä ja muutoksia tiedoissasi. Jos esimerkiksi sivustosi kävijämäärät kasvavat äkillisesti, Analytics Intelligence tuo sen esiin. Sen avulla voit myös esittää kysymyksiä, kuten ”Mikä on suosituin sivuni?”.

API, Application Programming Interfaces, Ohjelmointirajapinta

Google Analyticsin tietoja voi käyttää useiden API-rajapintojen (Application Programming Interfaces) avulla. Niiden avulla voit käyttää tietojasi Google Analytics -käyttöliittymän ulkopuolella, esimerkiksi Google Sheetsissä ja omissa mukautetuissa sovelluksissasi.

Assisted Conversion, Avustavat konversiot

Multi-Channel Funnels -raporttien sisältä löydät konversiossa avustaneet kanavat, jotka myöhemmin johtivat konversioon. Esimerkiksi jos käyttäjä tuli verkkosivustolle Twitteristä ja myöhemmin Google Adsista, Twitter lasketaan ”avustavaksi konversioksi”. Raporttien avulla voit myös tarkastella avustaneita konversioita muiden ulottuvuuksien, kuten kampanjan, lähteen, median ja aloitussivun perusteella.

Attribution, Attribuutio

Attribuution kertoo, miten konversiosta jaetaan kunniaa niille markkinointikanaville, jotka johtivat konversion toteutumiseen. Google Analytics tarjoaa erilaisia attribuutiomalleja ”Mainonta”-raporteissa, ja voit asettaa oletusattribuutioraportit ”Attribuutioasetusten” avulla siirtymällä ”Admin” -osioon (Ylläpito). Attribuutiossa otetaan huomioon kanavat (ja liikennelähteet), joita on käytetty käyttäjän useiden istuntojen aikana. Voit määrittää raportteihin sisältyvien historiallisten tietojen määrän ”lookback window” kokoa säätämällä.

Audiences, Yleisö

Voit määrittää mukautettuja kohderyhmiä nähdäksesi tarkempia mittareita raporteissa. Jos esimerkiksi harkitset uudelleenmarkkinointikampanjan (remarketing) toteuttamista, voit luoda yleisön, jonka avulla voit seurata nykyistä suorituskykyä ennen mainonnan aloittamista. Löydät Yleisöt-raportin kohdasta ’Audience’.

Average Session Duration, Istunnon keskimääräinen kesto

Keskimääräinen sitoutumisaika kertoo, kuinka kauan ihmiset keskimäärin viipyvät verkkosivustollasi tai sovelluksessasi. Tämä mittari lasketaan jakamalla kokonaisaika käyttäjien kokonaismäärällä. Ajan laskemiseksi käyttäjän on vietettävä vähintään yksi sekunti sivulla, ja Google Analytics laskee vain ajan, joka kuluu selaimen ollessa näkyvissä (aikaa ei lasketa, kun selain tai välilehti on piilotettu tai minimoitu). Google Analytics ei laske istunnon aikana viimeksi katsotun sivun aikaa. Tämä tarkoittaa sitä, että istunnon keskimääräinen kesto on yleensä väärässä suhteessa alhaisempi kuin todellinen aika, jonka ihmiset viettävät verkkosivustollasi.

Big Data

Viittaa valtaviin tietomääriin, joita suuret yritykset ja muut organisaatiot keräävät ja tallentavat.  Se voi olla strukturoimatonta tekstiä (twiittien virrat) tai strukturoitua kvantitatiivista dataa (transaktiotietokannat).  Big datan haasteet ovat pääasiassa esianalyysivaiheessa, kun suurista tietokannoista peräisin oleva data pyritään muuttamaan keskenään samaan muotoon ja löytämään mahdolliset erilaiset kirjaus- tai mittaustavat. Jos dataan jää virheitä tai systemaattisia mittaustapojen eroja (esim cm/m, cm/inch, kävijöitä päivässä/kävijöitä viikossa), ei kunnollista analyysiä saada aikaan.

Bounce, Välitön poistuminen

Välitön poistuminen ilmoitetaan, kun käyttäjän istunto sisältää vain yhden sivun katselun. Ajatuksena on, että joku tulee verkkosivustollesi ja ”pomppaa” pois ja poistuu katsottuaan vain yhden sivun. Korvattu GA4:ssä sitoutuneilla istunnoilla.

Bounce Rate, Poistumisprosentti

Bounce rate on niiden istuntojen prosenttiosuus, joissa on vain yksi sivukatselu. Bounce rate voi tarjota tietoa sisältösi suorituskyvystä. Tätä voi käyttää hyväksi esimerkiksi sivulla tehtävien juttusuosittelujen uudistuksen yhteydessä. Bounce rate vaihtelee verkkosivutyypeittäin.  Yleisimpiä ja tavoiteltavia Bounce-rateja sivutyypeittäin.

  • 20-45 % sähköisen kaupankäynnin ja vähittäiskaupan verkkosivustoilla
  • 25-55 % B2B-sivustoilla
  • 30-55 % potentiaalisia asiakastietoja tuottavilla sivustoilla
  • 35-60 % muille kuin sähköisen kaupankäynnin sisältösivustoille
  • 60-90 % aloitussivuille
  • 65 %-90 % sanakirjoille, portaaleille, blogeille ja yleensä uutisiin ja tapahtumiin keskittyville verkkosivustoille.

Business intelligence, Liiketoimintatiedustelu

Vanhempi termi, jolla tarkoitetaan hyödyllisten tietojen poimimista liiketoimintatiedoista ilman tilastollisia tai koneoppimismalleja. Menetelminä ovat esimerkiksi dashboardit keskeisten indikaattoreiden visualisoimiseksi, kyselyiden tekeminen tietokantoihin ja tunnuslukujen seuraaminen.

Calculated Metric, Laskettu suure

Laskettujen suureiden avulla voit luoda omia mitattavia suureita, jotka perustuvat raporteissa käytettävissä oleviin oletusmetriikoihin. Voit esimerkiksi käyttäjätavoitteiden konversiosuhteen, joka jakaa tavoitteiden loppuunsaattamiset käyttäjillä. Mittareita luodaan matemaattisia merkkejä (esim +, -, *, /) käyttämällä.

Campaign name, Kampanjan nimi

Kampanjan nimi on yksi neljästä tärkeimmästä ulottuvuudesta (lähteen, välineen ja kanavan ohella) markkinointikampanjoiden raportoinnissa ja analysoinnissa. Kampanjan nimi annetaan UTM-koodissa verkkosivun osoitteen yhteydessä.

Campaign Tags, Kampanjatunnisteet

Inbound-markkinointia voidaan seurata ja raportoida Google Analyticsissa kampanjatunnisteiden avulla. URL-osoitteiden loppuun lisätään ylimääräisiä tietoja (UTM-parametreja), jotka sisällytetään Acquisition-raportteihin. Kampanjatunnisteet sisältävät kampanjan nimen, ID:n, lähteen, välineen, aikavälin ja sisällön.

Change History, Muutoshistoria

Voit tarkastella Google Analytics -tiliisi ja tilin osiin tehtyjä muutoksia siirtymällä kohtaan ’Admin’ ja valitsemalla ”Account change history” tai ”Property change history”. Näet muutoksen yksityiskohdat ja muutoksen tehneen henkilön sähköpostiosoitteen. Google Analyticsista poistettujen henkilöiden tekemät muutokset näkyvät luettelossa nimellä ”Deleted user”.

Channel, Kanava

Kanavat ovat inbound-markkinoinnin ylätason ryhmittelyjä. Kukin kanava yhdistää lähteen ja käytetyn välineen. Esimerkiksi oletuskanavien ryhmittelyyn kuuluvat ”Orgaaninen haku”, ”Maksettu haku”, ”Sosiaalinen media” ja ”Sähköposti”, jotka yhdistävät automaattisesti ennalta määritellyt lähteet ja välineet.

Churn rate, asiakkaiden poistumisnopeus

Churn rate, joka tunnetaan myös nimellä poistumisaste tai asiakkaiden poistumisaste, on nopeus, jolla asiakkaat lopettavat asioinnin yrityksen kanssa. I-Medioiden tapauksessa se voisi olla tilauksien lopettamiset kuukaudessa. Yleisimmin se ilmaistaan prosenttiosuutena palvelun tilaajista, jotka lopettavat tilauksensa tietyn ajan kuluessa. Jotta yritys voisi laajentaa asiakaskuntaansa, sen kasvuvauhdin (mitattuna uusien asiakkaiden määrällä) on ylitettävä sen poistumisaste.

Client ID, Asiakastunnus

Google Analytics käyttää yksilöllistä tunnistetta, jota kutsutaan ”Client ID:ksi”, voidakseen raportoida ja analysoida yksilöiden käyttäytymistä verkkosivustolla. Tunniste on satunnainen numerosarja, ja se tallennetaan selaimen evästeeseen käyttäjän laitteeseen.

Cohort analysis, Kohorttianalyysi

Kohorttianalyysiraportti näyttää käyttäjät segmentoituna päivämäärän mukaan. Raportin avulla voit esimerkiksi nähdä, milloin käyttäjät ovat käyneet sivulla ensimmäisen kerran ja milloin he palaavat verkkosivustollesi.

Content Group, Sisältöryhmä

Voit määrittää sisältöryhmiä luokitellaksesi verkkosivustosi jokaisen sivun tiettyyn luokkaan. Näin voit suorittaa sivujesi ylätason raportointia ja analyysiä omien sisältöluokitusten perusteella. Voit luoda sisältöryhmiä muokkaamalla seurantakoodia, poimimalla tietoja sivuiltasi tai luomalla sääntöjä.

Conversion, Konversio

Konversio raportoidaan, kun käyttäjä käynnistää tapahtuman (event), joka on määritelty konversioksi.

Cookies, Evästeet

Eväste on verkkosivuston selaimeen tallentama tieto. Google Analytics käyttää evästeitä istuntojen ja käyttäjien tunnistamiseen. Jos jollakulla ei ole olemassa olevaa evästettä, luodaan uusi eväste, ja hän näkyy uutena käyttäjänä raporteissa. Jos jollakulla on olemassa oleva eväste, hänet raportoidaan palaavana käyttäjänä, ja evästeen voimassaoloaika päivitetään.

Cost Analysis, Kustannusanalyysi

Kun olet ladannut kolmannen osapuolen mainostiedot, voit vertailla mainonnan suorituskykyä useiden eri mittareiden perusteella, kuten klikkausprosentti, kustannukset per klikkaus, tulot per klikkaus ja mainoskulujen tuotto.

CPC

Klikkauskohtainen kustannus eli CPC näkyy hankinta- ja mainosraporteissa, ja se viittaa tyypillisesti ihmisiin, jotka klikkaavat sivustollesi maksetuista mainoksista. Tähän sisältyy liikenne linkitetyiltä Google Ads -tileiltä ja kampanjamerkinnällä varustetuista URL-osoitteista, joissa välineeksi on määritelty ”cpc” tai ”paid”.

Cross device, Usean laitteen seuranta

Cross Device -raportit tarjoavat tietoa ihmisistä, jotka käyttävät useita eri laitteita verkkosivustollesi. Automaattiset Cross Device -raportit edellyttävät, että Google signals on otettu käyttöön. Nämä raportit tarjoavat tietoja, jotka perustuvat Google-tililleen kirjautuneilta ihmisiltä saatuihin aggregoituihin ja anonymisoituihin tietoihin. Voit myös lähettää Google Analyticsille tunnisteita, joiden avulla voit hyödyntää Cross Device -raportteja käyttäjätunnuksella.

Custom Dimension / Custom Metric, Mukautettu dimensio ja mukautettu metriikka

Oletusdimensioiden ja -metriikoiden lisäksi voit kerätä ja raportoida lisätietoja Google Analyticsissa. Voit esimerkiksi määrittää mukautetun dimension raportoimaan verkkosivuston kunkin sivun kirjoittajat.

Data Import, Tietojen tuonti

Voit tuoda Google Analyticsiin lisätietoja täydentämään ja laajentamaan vakiodimensioita ja -mittareita. Voit tuoda erilaisia tietoja, kuten mainoskampanjoiden kustannustietoja, tuotteiden tuotetietoja, käyttäjätietoja ja offline-tapahtumia.

Data Mining, Tiedonlouhinta

Tämä termi tarkoittaa eri asioita eri yhteyksissä.  Maallikolle se voi tarkoittaa suurten tietokantojen automaattista hakua. Analyytikolle se voi tarkoittaa kokoelmaa tilastollisia ja koneoppimismenetelmiä, joita käytetään näissä tietokannoissa (ennakoiva mallintaminen, klusterointi, suosittelujärjestelmät, …) Usein tiedonlouhinnalla tarkoitetaan valtavan tietovaraston tutkimista ja pyrkimystä löytää johdonmukaisuuksia ja korrelaatioita, joita voitaisiin käyttää liiketoiminnassa hyväksi.

Data retention, Tietojen säilyttäminen

Tietojen säilyttämisen avulla voit hallita, kuinka kauan henkilöihin liittyvät tiedot ovat käytettävissä Google Analyticsissa. Oletusarvoisesti yksittäisiä käyttäjiä koskevia tietoja säilytetään kaksi kuukautta, mutta tämä voidaan asettaa 14 kuukauteen. Tämän ajanjakson jälkeen yksilöiden tunnistamiseen soveltuvat tiedot, kuten asiakastunnus, poistetaan. Aggregoidut tiedot ovat edelleen saatavilla raporteissa tietojen säilytysajan jälkeenkin.

Data science, data analytics, analytics, Datatiede, data-analytiikka, analytiikka

”Datatiedettä” käytetään usein määrittelemään ammatti (data scientist), jonka harjoittajat osaavat monia tiedon louhimiseen ja koneoppimiseen liittyviä osa-alueita.  Kun ”tilastotieteilijä” viittaa yleensä perehtyneisyyteen tutkimusmenetelmiin ja tietojen keräämiseen tutkimuksia varten, ”datatieteilijä” viittaa kykyyn työskennellä suurten tietomäärien kanssa, jotka eivät synny tutkimuksissa, vaan jatkuvissa organisatorisissa prosesseissa.  Koska suurten tietokokonaisuuksien ja tietovirtojen käsittely on monimutkaista, suurin osa datatieteilijän päivittäisestä työstä liittyy dataputken haasteisiin – relevanttien tietojen tallentamiseen, niiden saamiseen sopivaan muotoon analyysia varten ja mallien reaaliaikaisen toteuttamisen hallintaan. ”Data-analytiikka” ja ”analytiikka” sen sijaan ovat yleisiä termejä, joita käytetään kuvaamaan alaa ja kattavaa kokoelmaa siihen liittyviä menetelmiä. Kaikkia näitä termejä käytetään yleensä analyyttisten menetelmien soveltamiseen tietoihin, joita suuret organisaatiot tuottavat tai jotka ovat saatavillayrityksille. Yleisesti näistä suurista datavarastoista käytetään nimitystä ”big data”.

Demographics, Demografiset tiedot

Google Analytics voidaan määrittää keräämään käyttäjän demografiset tiedot, kuten ikä ja sukupuoli.

Device Category, Laitekategoria

Laitekategorian avulla voit tarkastella sivuston suorituskykyä ja toimivuutta eri laitteiden perusteella, joita ihmiset käyttävät verkkosivustosi käyttämiseen. Voit nähdä istunnot, jotka tapahtuvat tietokoneella, tabletilla ja matkapuhelimella.

Dimension, Dimensio

Toinen kahdesta tietotyypistä, joista Google Analyticsin raportit koostuvat. Dimensio on ominaisuus tai ominaisuus, joka koskee käyttäjiäsi ja heidän vuorovaikutustaan verkkosivustosi kanssa. Dimensiot esitetään tyypillisesti rivin otsikkona raporteissa. Esimerkkejä dimensiosta ovat sivun URL, sivun nimi, orgaaninen liikenteen lähde. Google Analyticsin vakioraporteissa dimensio esitetään ensimmäisessä sarakkeessa.

Direct, Suoraan sivustolle tulleet

Suora liikenne sisältää käyttäjät, jotka kirjoittivat verkkosivustosi URL-osoitteen selaimeensa tai napsauttivat esimerkiksi sähköpostilinkkiä, joka ei sisältänyt kampanjatunnisteita. Suorat istunnot sisältävät myös muita tapauksia, joissa Google Analytics ei pysty tunnistamaan klikkauksen lähdettä. Google Analytics määrittää ”suoran” vain viimeisenä keinona.

Ecommerce Conversion, Verkkokaupan osto

Verkkosivustosi verkkokauppatoiminnasta raportoimiseksi on olemassa useita verkkokauppaulottuvuuksia ja -mittareita. Jokainen verkkokauppatapahtuma voi sisältää tietoja ostoksen kokonaisarvosta, ostetuista tuotteista, toimituskuluista ja muusta.

Entrance, Sisääntulo

Ensimmäistä sivua, jota joku katsoo istunnon aikana, kutsutaan sisäänkäyntisivuksi. Käyttämällä ”sisäänkäynti”-mittaria nähdään, kuinka monta kertaa sivua katsottiin ensimmäisenä

Event, Tapahtuma

Mukautettu vuorovaikutus (Custom interaction), jolla seurataan verkkosivustolla tapahtuvia asioita. Tapahtumia voivat olla esimerkiksi upotetun videon toiston seuranta, kirjautuminen, jutun loppuun pääseminen ja tilaaminen. Kukin tapahtuma voi sisältää enintään kolme ulottuvuutta (tapahtuman luokka eli category, toiminto eli action ja valinnainen nimike eli label) ja mittarin (valinnainen tapahtuman arvo eli value). Tapahtumien seuranta edellyttää mukautettua toteutusta, ja ne raportoidaan vakiomuotoisissa ”Behavior”-raporteissa. Tapahtumia voidaan käyttää myös tapahtumapohjaisten tavoitteiden ja maalien määrittämiseen.

Filter, Suodata

Google Analyticsin raportointinäkymiin voidaan soveltaa suodattimia, jotta voidaan sisällyttää tietty osajoukko tietoja (esimerkiksi sisällyttää vain verkkosivuston tiettyjen osien tiedot) tai jättää pois tietty osajoukko tietoja (esimerkiksi jättää pois omat istunnot verkkosivustolla) tai muuttaa tietoja (esimerkiksi muuttaa raportoitua sivupolkua siten, että se sisältää myös sivun osoitteen alkuosan).

First Interaction (First-Click), Ensimmäinen vuorovaikutus (tai ensimmäinen klikkaus)

Ensimmäisen vuorovaikutuksen avulla nähdään miten konvertoitunut kävijä on alunperin löytänyt verkkosivustosi. ’Model Comparison Tool’ -työkalun avulla voit soveltaa ensimmäistä vuorovaikutusta (ja muita attribuutiomalleja konversioihisi). On tärkeää tietää, että attribuutioraportteihin sisältyvien historiallisten tietojen määrä on rajoitettu (lookback window, takautumisikkuna). Ensimmäisen vuorovaikutuksen tietoihin vaikuttavat myös muut tekijät, esimerkiksi evästeiden tyhjentäminen tai useiden laitteiden käyttö. Katso myös attribuutio.

Goal, Tavoite

Tavoitteita käytetään haluttujen toimintojen seuraamiseen verkkosivustollasi. Esimerkiksi uutiskirjeen tilaaminen, tiedustelun lähettäminen tai jäseneksi rekisteröityminen voidaan asettaa tavoitteeksi. Tavoitteet voidaan määrittää Google Analyticsin sisällä, ja ne voivat perustua siihen, että ihmiset siirtyvät tietylle sivulle (tai tietyille sivuille), käynnistävät tapahtuman, istunnot kestävät tietyn ajan tai katsovat tietyn määrän sivuja. Tavoitteisiin voidaan laittaa useita välivaiheita ja näin seurata millaisella prosentilla kävijät putoavat pois eri vaiheissa.

Goal Abandonment, Tavoitteen hylkääminen

Kohde- (tai sivupohjaiset) tavoitteet voidaan määrittää siten, että ne sisältävät konversioon johtavia vaiheita (funnelin vaiheet). Jos joku katsoo vähintään yhden suppilon vaiheista konvertoitumatta, hänen katsotaan hylänneen tavoitteen ja hänet sisällytetään tavoitteen hylkäämismittariin.

Goal Completion, Tavoitteen loppuunsaattaminen

Kun käyttäjä saavuttaa tietyn tavoitteen istunnon aikana, hänet lasketaan tavoitteen loppuunsaattaneisiin. Jos tavoite suoritetaan useita kertoja käyttäjän istunnon aikana, se lasketaan silti vain yhdeksi konversioksi.

Goal Completion Location, Tavoitteen loppuunsaattamisen sijainti

Tämä ulottuvuus raportoi tietyn sivun, jolla konversio tapahtui kohdetavoitteen (tai sivupohjaisen tavoitteen) osalta. Tämä on erityisen hyödyllinen, jos tavoitteeseen sisältyy useita konversiosivuja. Tavoitteen toteutumissijainti näyttää myös sivun, joka katsottiin, kun tapahtumapohjainen tai sitoutumiseen perustuva (kesto ja sivut istuntoa kohti) tavoite käynnistettiin. Tätä voidaan käyttää esimerkiksi tilauksiin johtaviin maksumuuriin törmäyksien etsimiseen ja tarkasteluun.

Goal Value, Tavoitteen arvo

Kullekin tavoitteelle voidaan asettaa valinnainen euromääräinen arvo Google Analyticsin sisällä. Tavoitearvon avulla voidaan raportoida todellinen rahallinen arvo, laskettu arvo tai symbolinen arvo jokaiselle konversiolle. Tapahtumapohjainen tavoite mahdollistaa tapahtuman ”arvon”, muut tavoitetyypit käyttävät kiinteää (tai staattista) arvoa jokaiselle konversiolle.

Google Ads

Googlen maksettu mainosalusta, jonka avulla voit näyttää mainoksia ihmisille, jotka tekevät hakuja Googlessa, kolmansien osapuolten hakusivustoilla (Google Search Partners) sekä selaavat verkkosivustoja ja käyttävät mobiilisovelluksia (Google Display Network).

Google Analytics 4 (GA4)

Google Analyticsin uusin versio, joka poikkeaa nykyisin laajemmin käytössä olevasta GA3:sta monin tavoin. Google Analytics 4 sisältää uuden tietomallin joustavaa tiedonkeruuta varten sekä uusia raportteja ja ominaisuuksia, jotka perustuvat Googlen koneoppimiseen.

Google Data Studio

Googlen raporttityökalu Google Analyticsin, Google Sheetsin ja muiden tietolähteiden tietojen esittämiseen ja visualisointiin.

Google Optimize

Googlen alusta A/B-testaukseen, monimuuttujaiseen testaukseen ja personointiin. Google Optimize mahdollistaa erilaisten sisältövariaatioiden esittämisen verkkosivustollasi konversioiden lisäämiseksi ja konversioasteen parantamiseksi.

Google Signals

Ominaisuus, joka sinun on otettava käyttöön, jotta voit käyttää demografisia raportteja ja luoda yleisöluetteloita Google Adsissa käytettäväksi. Google Signals käyttää Google-tililleen kirjautuneilta ihmisiltä kerättyjä aggregoituja ja anonymisoituja tietoja siitä, miten ihmiset käyttävät verkkosivustoasi useilla eri laitteilla, ja täydentää raportteihin automaattisesti kerättyjä oletustietoja.

Google Tag Manager, GTM

GTM:n avulla on helppo hallita seuranta- ja muiden tunnisteiden laukomista verkkosivustolla. Google Tag Manager mahdollistaa tunnisteiden testaamisen raaliajassa verkkosivustolla ennen niiden käyttöönottoa.

Hit, osuma

Hitiksi sanotaan verkkosivutapahtumaa ennen niiden käsittelyä raporteissa. Yleisin osumatyyppi syntyy, kun sivulla vieraillaan. Osumia lähetetään Google Analyticsiin myös muunlaisista vuorovaikutustapahtumista, kuten eventeistä.

Interests, Mielenkiinnon kohteet

Voit tarkastella yleisösi kiinnostuksen kohteita. Kiinnostuksen kohteet -raporttien luokat vastaavat Google Adsissa käytettävissä olevia kiinnostuksen kohdentamisvaihtoehtoja. Mielenkiinnon kohteista löytyy esimerkiksi liiketoiminta, kauneus ja terveys, urheilu jne.

Keywords, Avainsanat

Google Analytics antaa tietoja avainsanoista, joilla ihmiset löytävät verkkosivustosi. Orgaaniset avainsanat -raportti näyttää termit, joilla ihmiset löysivät verkkosivustosi klikkaamalla hakukoneen ilmaista hakutulosta. Suuri osa orgaanisen avainsanaliikenteen tuloksista näkyy muodossa ”ei annettu”, mikä tarkoittaa, että hakukone on piilottanut yksittäisen avainsanan. Maksetut avainsanat -raportissa näytetään linkitetyiltä Google Ads -tililtä ja kampanjoihin merkityistä URL-osoitteista saadut avainsanat.

Lifetime Value, Elinkaariarvo (LTV)

Elinkaariarvomittarit, kuten elinikäinen kokonaistuotto ja elinikäinen keskituotto, näyttävät kokonaisarvon, joka perustuu käyttäjiin istuntojen sijaan.

Hostname, verkkosivun nimi

Verkkosivustosi URL-osoitteen osa, joka yksilöi, mistä Google Analyticsin seurantakoodi ladattiin. Jos esimerkiksi joku katsoi sivustoa https://www.example.com/contact, Google Analytics ilmoittaa isäntänimenä www.example.com. Isäntänimien tarkastelu Google Analyticsissa voi olla hyödyllistä, jos olet asentanut seurantakoodin useisiin verkkotunnuksiin (tai alaverkkoalueisiin).

Landing page, Laskeutumissivu

Laskeutumissivu on ensimmäinen sivu, jota katsotaan istunnon aikana, toisin sanoen sisäänkäyntisivu tai pääsivu. Laskeutumissivujen tarkastelu voi olla hyödyllistä, jotta ymmärrät, mitä suosituimpia sivuja ihmiset katsovat, kun he siirtyvät verkkosivustollesi. Tätä voidaan käyttää mahdollisten markkinointimahdollisuuksien tunnistamiseen tai sivustosi muun sisällön esittelyyn.

Last Interaction (Last-Click), Viimeinen vuorovaikutus

Viimeinen vuorovaikutus on tapa, jolla asiakas löysi sivustosi ennen kuin konvertoitui tai saavutti tavoitteen sivustollasi. Model Comparison Tool:n avulla voit yhdistää konversiot viimeiseen vuorovaikutukseen.

Lookback Window, historiaikkuna

Lookback-ikkunan avulla voit hallita attribuutioon käytettävien historiatietojen määrää. Esimerkiksi 30 päivän lookback-ikkuna sisältää tarkat tiedot kävijöiden vierailuista 30 päivää ennen konversiota. Lookback-ikkunan ulkopuolella olevia vuorovaikutuksia ei sisällytetä raporttiin.

Machine learning, Koneoppiminen

Tietokone pyrkii luomaan matemaattisen säännön, jonka avulla saa annetusta datasta laskettua halutun lopputuloksen (ohjattu oppiminen) tai pyrkii ryhmittelemään annettua dataa ennustettavasti (ohjaamaton oppiminen). Analytiikka, jossa tietokoneet ”oppivat” datasta tuottamaan malleja tai sääntöjä, joita sovelletaan kyseiseen dataan ja muihin samankaltaisiin tietoihin.

Measurement Protocol, Mittausprotokolla

Mittausprotokolla mahdollistaa osumien lähettämisen suoraan Google Analyticsiin ilman Google Analyticsin seurantakoodia tai Google Tag Manageria. Näin voidaan lähettää tietoja mistä tahansa internet-yhteensopivasta laitteesta Google Analyticsiin. Mittausprotokollaa voidaan käyttää esimerkiksi tietojen lähettämiseen myymälän myyntipäätteestä, itsepalvelukioskista tai pelikonsolista.

Medium

Medium on yksi dimensioista (lähteen, kampanjan ja kanavan ohella), joiden avulla raportoidaan ja analysoidaan, miten ihmiset löysivät verkkosivustosi. Esimerkiksi ”orgaaninen” tarkoittaa ilmaista hakuliikennettä, ”cpc” cost-per-click ja ”referral” muista mainoksia ja muilta verkkosivustoilta tulevia linkkejä.

Metric, metriikka, suure

Yksi kahdesta tietotyypistä, joista Google Analyticsin raportit koostuvat. Suure on tyypillisesti luku, kuten määrä, prosenttiosuus tai suhde. Suureet esitetään yleensä raporttien tietosarakkeina. Esimerkkejä mittareista ovat sivulataukset, jotka kertovat katsottujen sivujen kokonaismäärän, ja kokonaiskäyttäjät, jotka kertovat, kuinka monta ihmistä vieraili verkkosivustollasi. Suureita katsotaan yleensä suhteessa eri dimensioihin

New Visitor, Uusi käyttäjä

Niiden henkilöiden määrä, jotka vierailevat verkkosivustollasi ensimmäistä kertaa valitulla päivämäärävälillä. Koska useimmat käyttäjät perustuvat Google Analyticsin seurantakoodiin ja selaimen evästeisiin, on tärkeää korostaa, että evästeensä tyhjentäneet tai verkkosivustollesi eri laitteella tulleet henkilöt raportoidaan uutena käyttäjänä.

Not set, Ei asetettu

Not set (ei asetettu) näkyy useissa eri raporteissa ja osoittaa, että tietty tieto ei ole saatavilla raportissa. Esimerkiksi kaupunkiraportissa not set tarkoittaa, että Google Analytics ei pystynyt määrittämään jonkun kävijän tarkkaa maantieteellistä sijaintia. Acquisition-raporteissa ”not set” voi esiintyä, kun kampanjan URL-osoitetta ei ole täysin muodostettu. Esimerkiksi jos ”lähdettä” ei ole määritetty, se näkyy raportissa muodossa ”not set”.

Organic, Orgaaninen

Orgaaninen tarkoittaa sitä, että ihmiset klikkaavat ilmaista linkkiä verkkosivustollesi. Esimerkiksi ihmiset, jotka tulevat verkkosivustollesi Googlen hakutulossivun ilmaisesta tuloksesta. Mainosraporteissa näkyvät ”Orgaaninen haku”, ”Orgaaninen video” ja ”Orgaaninen sosiaalinen media”.

Page, Verkkosivu

Sivu näyttää verkkotunnuksen nimen jälkeisen URL-osoitteen osan (polku), kun joku on katsonut verkkosivustosi sisältöä. Jos esimerkiksi joku katsoo https://www.example.com/contact, /contact ilmoitetaan sivuna Behavior-raporttien sisällä.

Page value, Sivun arvo

Sinulla on mahdollisuus antaa verkkosivustosi sivuille arvo, jolloin konversio on mitattavissa rahallisesti. Jokainen sivu, joka johti konversioon, jakaa konversion tuottaman arvon.

Pages Per Session, Sivut istuntoa kohti

Käyttäjien sitoutumista kuvaava ylimmän tason mittari, joka osoittaa sivujen keskimääräisen lukumäärän kussakin istunnossa.

Pageview, Sivun katselu

Sivun katseluksi lasketaan jokainen käynti tietyllä sivulla. Google Analyticsin Pages-raportissa sivut järjestetään oletusarvoisesti suosion mukaan sivukatselujen perusteella. Näin näet, mitä sisältöä katsotaan useimmin.

Personally Identifiable Information, PII, Henkilökohtaisesti tunnistettavat tiedot

Google Analyticsin käyttöehtojen mukaan raportteihin ei saa kerätä mitään henkilökohtaisesti tunnistettavia tietoja, vaikka se olisikin teknisesti mahdollista eventien ja data layerin kautta. Google uhkaa jopa Analytics-tilin sulkemisella, mikäli PII-tietoja tallennetaan palveluun. PII-tiedoiksi lasketaan sähköpostiosoitteet, täydelliset nimet ja muut henkilökohtaiset tiedot. Palveluehtojen mukaan voit kuitenkin kerätä omia anonyymejä tunnuksia (esimerkiksi tilaajanumero), jotka voidaan sitten yhdistää henkilöihin Google Analyticsin ulkopuolella.

Power BI

Power BI on kokoelma ohjelmistopalveluja, sovelluksia ja liitäntöjä, joilla eri lähteistä poimitut tiedot voidaan poimia yhteen raporttiin. Tiedot voivat olla Excel-tiedostossa, tietokannassa, facebookissa tai Googlen tietovarastossa. Power BI:llä luotuja raportteja ja kuvaajia voi jakaa itsestään päivittyvinä ja reaaliaikaisina sisältöinä verkkosivuille, teams-keskusteluihin tai sähköpostiviesteillä.

Predictive analytics, Ennustava analytiikka

Periaatteessa sama asia kuin ennakoiva mallintaminen, mutta vähemmän spesifinen ja tekninen.  Käytetään usein kuvaamaan alaa yleisemmin. 

Predictive modeling, Ennakoiva mallintaminen

Käytetään, kun pyritään ennustamaan lopputulosta käyttäen tapauksia, joissa lopputulos on tiedossa.  Tilastolliset tai koneoppimismallit ”koulutetaan” tunnettujen tietojen avulla, minkä jälkeen niitä sovelletaan tietoihin, joissa tulosmuuttuja on tuntematon.  Sisältää sekä luokittelun (kun tulos on kategorinen, usein binäärinen) että ennustamisen (kun tulos on jatkuva).

Property

Tili voidaan jakaa luodaan useampaan propertyyn Google Analytics -tilin sisällä. Näille voidaan laittaa erilaisia filttereitä. I-Medioilla useimmilla tileillä on erikseen Raw-, Dev- ja Prod-propertyt. Raakadatassa on mukana bottiliikenne ja talon sisältä tuleva liikenne, joita ei haluta raportteihin. Raakadataa voidaan käyttää esimerkiksi vikatilanteiden selvittämiseksi.

Referral, Suositus

Referral-viittaus raportoidaan, kun käyttäjä siirtyy verkkosivustollesi joltain toiselta verkkosivustolta. Referral-raportin avulla näet kaikki verkkosivustot (verkkotunnuksen mukaan), joiden kautta lukijoita tulee sivullesi. Referral-raportista näet ”viittauspolun”, josta löytää yksittäiset sivut, jotka linkittävät verkkosivustollesi.

Regular expression, Säännöllinen lauseke (tai Regex)

Kehittynyt hakumenetelmä tekstin merkkijonojen kuvioiden etsimiseksi. Säännöllisiä lausekkeita voidaan käyttää Google Analyticsin eri paikoissa, kuten näkymäsuodattimissa, tavoitteissa, segmenteissä, taulukkosuodattimissa ja muissa. Lisätietoja säännöllisistä lausekkeista. RegEx-lauseiden käyttö on aluksi hankalaa, mutta ne ovat erittäin tehokas työkalu tietyn muotoisten merkkijonojen löytämiseksi. Linkin takana on englanninkielinen sivusto, jossa opetetaan RegExin käyttöä. https://regexone.com/

Returning visitor, returning user, Palaava käyttäjä

Jotkut raportit viittaavat palaaviin ja uusiin kävijöihin. Palaava kävijä ilmoitetaan, kun joku palaa verkkosivustollesi. Tämä saadaan selville evästeiden avulla. Jos käyttäjällä on olemassa olevat Google Analyticsin evästeet, hän on palaava käyttäjä. Käyttäjät voidaan laskea sekä uusiksi että palaaviksi kävijöiksi, jos he vierailevat verkkosivustollasi useita kertoja päivämäärän aikana.

Revenue, Tulot

Myyntitulot, jotka on raportoitu Google Analyticsin seuraamista tapahtumista. Liikevaihtoluvut voivat sisältää toimituksen ja verot riippuen käytetystä verkkokaupan seurantakoodista ja tapahtumille (event) annetuista arvoista.

Revenue per user, Käyttäjäkohtaiset tulot

Kokonaistulot jaettuna käyttäjien lukumäärällä osoittaa kunkin käyttäjän tuottaman keskimääräisen summan. Tällä on yleensä käyttöä verkkokaupoille, mutta ei niinkään uutissivustolle. Periaatteessa mainosten näytöistä saatavia tuloja voitaisiin arvioida tämän avulla.

Sampling, Näytteenotto

Google ei oikeasti käytä kaikkea verkkosivuliikennettä raporttien muodostamiseen, vaan toteuttaa sen ns. näytteenotolla. Raporttien käsittelyn nopeuttamiseksi osa tiedoista käytetään raportin koko tietosarjan ekstrapolointiin (tai arviointiin). Google aloittaa samplaamisen, kun verkkosivulla on yli 500 000 istuntoa valitulla päivämäärävälillä. Helpoin tapa vähentää otantaa on pienentää valittua päivämääräväliä. Tästä johtuu eri tietolähteiden jonkin verran toisistaan eroavat kävijämäärät ja muut tunnusluvut.

Search query, Hakukysely

Termit, joita käyttäjä on kirjoittanut hakukoneeseen, ennen kuin on siirtynyt verkkosivustollesi. Raportista riippuen termit voivat olla maksetuista mainoksista (Google Ads -raporttien sisällä) tai Googlen orgaanisista hakutuloksista (Search Console -raporttien sisällä).

Segment, Segmentti

Segmentti on ihmisryhmä, joka pystytään rajaamaan Google Analyticsissä. Rajauksia voi tehdä iän, sukupuolen, käyttöhistorian jne mukaan. Segmentointia voi tehdä myös eventien mukaan. Ilkka-Pohjalaisen raportissa tätä käytetään mm. maksumuuriin törmänneiden käyttäytymisen seuraamiseen.

Self-referral, oma suosittelu

Omalta verkkosivustoltasi tulevia linkkejä kutsutaan ”omaksi suositteluksi”. Näitä ilmenee, jos verkkosivustollasi on sivu (tai sivuja), jolle ei ole asennettu Google Analyticsin seurantakoodia. Jos esimerkiksi sivulta puuttuu seurantakoodi tai jos verkkosivustosi kattaa useita verkkotunnuksia. Useimmissa tapauksissa haluat korjata seurantakoodin, jotta voit poistaa (tai vähentää) itsevierailuja.

Session, Istunto

Yksittäinen vierailu verkkosivustollasi, joka koostuu yhdestä tai useammasta sivunäkymästä, tapahtumista, verkkokauppatapahtumista ja muista vuorovaikutustapahtumista. Istunnon oletusaika on 30 minuuttia, mikä tarkoittaa sitä, että jos joku on passiivinen verkkosivustollasi yli 30 minuuttia, GA aloittaa uuden istunnon seuraavasta aktiivisuudesta.

Session settings, Istuntoasetukset

Voit säätää oletusistunnon aikakatkaisua ja kampanjan aikakatkaisua siirtymällä kohtaan ”Admin” ja valitsemalla sitten ”Tracking” (Seurantatiedot) ja ”Session settings” (Istuntoasetukset). Oletusistunnon aikakatkaisu on 30 minuuttia. Tämä on alan standardi, joten sitä kannattaa muuttaa vain, jos siihen on erityinen syy. Kampanjan oletusaika on kuusi kuukautta. Jos kampanjallasi on lyhyempi tai pidempi odotettu aktiivisuusaika, voit säätää kampanjan aikakatkaisua.

Site search, Sivustohaku

Google Analytics voidaan määrittää seuraamaan verkkosivustosi sisäistä hakutoimintoa. Sivustohakuraporttien avulla näet ihmisten käyttämät hakusanat, toistuvat haut, hakuluokat ja sivut, joilta ihmiset aloittavat haun. Tämä auttaa sivuston helppokäyttöisyyden parantamisessa. Usein haetuille sisällöille kannattaa mahdollisesti laittaa oma pikalinkki etusivulle.

Smart Goals, Älykkäät tavoitteet

Jos et pysty tai osaa määrittää omia tavoitteitasi manuaalisesti, voit hyödyntää Googlen koneoppimista tunnistamaan istunnot, jotka todennäköisimmin johtavat konversioon.

Social, Sosiaalinen media

Sosiaalinen media näkyy markkinointikanavana (oletuskanavaryhmittelyssä) Acquisition-raporteissa, jotka sisältävät automaattisesti sosiaalisesta mediasta, kuten Twitteristä ja Facebookista, tulevan liikenteen. Acquisition-raportteihin sisältyy myös joukko sosiaalisia raportteja, joiden avulla voit analysoida tarkemmin saapuvan sosiaalisen median kautta saapuvien toimintaa sivulla.

Social plugins, Sosiaalisen median laajennukset

Google Analytics voidaan määrittää seuraamaan ihmisiä, jotka käyttävät verkkosivuillesi upotettuja sosiaalisen jakamisen nappuloita ja widgettejä. Social plugins -raportin avulla näet, millä sivuilla ihmiset ovat käyttäessään sosiaalisen jakamisen widgettiäsi, mitä sosiaalisia verkostoja he käyttävät ja mitä toimia he ovat tehneet.

Source, Lähde

Lähde on yksi neljästä tärkeimmästä ulottuvuudesta (yhdessä mediumin, kampanjan ja kanavan kanssa), joilla raportoidaan, miten ihmiset löysivät verkkosivustosi. Lähde kertoo, missä viesti on nähty ja missä linkkiä on klikattu. Esimerkiksi lähde ”google” osoittaa, että joku löysi verkkosivustosi tehtyään haun Googlessa. Lähdettä voidaan käyttää yhdessä mediumin kanssa tarkempien tietojen saamiseksi, esimerkiksi jos lähde on ”google” ja medium ”cpc”, raportoitaisiin Google Ads -kampanjoistasi maksetuista klikkauksista.

Statistics, Tilastotiede

Kattaa lähes kaikki tässä sanakirjassa  mainitut menetelmät. Tilastotieteilijä on vakiintunut ammatti, joka on peräisin 1800-luvun puolivälistä.  Vaikka tilastotieteilijät työskentelevät ”big data” -ongelmien parissa, tilastotieteen ala on perinteisesti keskittynyt kohdennettuihin tutkimuksiin, joissa tiedetään tarkasti ongelma, jonka merkityksellisyyttä ollaan tutkimassa. Datatutkijat käyttävät tilastotieteen menetelmiä automatisoidusti, eivätkä välttämättä tiedä etukäteen mitä etsivät. Trendejä ja korrelaatioita voi löytää testaamalla ja kokeilemalla.

Supervised Learning, Ohjattu oppiminen

Toinen synonyymi ennakoivalle mallintamiselle.

Text analytics, Tekstianalytiikka

Laajempi termi, joka sisältää tekstin valmistelun louhintaa varten, itse louhinnan ja erikoissovellukset, kuten sentimenttianalyysin. Tekstin valmistelu analyysia varten sisältää automaattisen jäsentelyn ja tulkinnan (Natural language prosessing, NLP, luonnollisen kielen käsittely), jonka jälkeen suoritetaan kvantifiointi (esim. keskeisten termien esiintymisen tai puuttumisen tunnistaminen).

Text mining, Tekstinlouhinta

Tiedonlouhintamenetelmien soveltaminen tekstiin. Tällä menetelmällä voidaan muun muassa murtaa salakirjoitusmenetelmiä, päätellä tekstin kirjoittaja tai kirjoittajan koulutustaso.

Transaction, Transaktio

Transaktio voi olla yksittäinen ostos verkkosivustollasi. Kukin tapahtuma voi sisältää yhden tai useamman tuotteen, jotka ostettiin kassalla, ja jokaiseen tapahtumaan liittyy tapahtumatunnus, joka lähetetään Google Analyticsiin verkkokauppajärjestelmästä käyttämällä erityistä verkkokaupan seurantakoodia. Tapahtumien määrä, kokonaistulot ja verkkokaupan muuntokurssi ovat yleensä verkkokauppasivuston menestyksen ensisijaisia mittareita. Kukin verkkokauppatapahtuma voi sisältää tietoja tapahtuman kokonaisarvosta, ostetuista tuotteista, toimitustiedoista ja muusta.

Tracking ID, Seurantatunnus

Seurantakoodiin (tai Google Tag Manager -tunnisteeseen) sisällytetään seurantatunniste, jotta osumat voidaan lähettää Google Analyticsin asianmukaiseen propertyyn. Seurantatunnus alkaa kirjaimella ”UA”, jota seuraa numerosarja, esimerkiksi UA-123456-1. Viivojen välissä oleva numero on Google Analytics -tilin yksilöllinen tunniste, ja lopussa oleva numero yksilöi tilin sisällä olevan propertyn.

Transactions Per User, Käyttäjäkohtaiset transaktiot

Transaktioiden määrä jaettuna käyttäjien määrällä. Tämä mittari voi antaa tietoa siitä, miten hyvin verkkosivustosi toimii verkkokauppatapahtumien perusteella.

Unique Pageview, uniikki sivukatselu

Sivun katsominen lasketaan vain kerran, vaikka sitä katsottaisiin useita kertoja yhden istunnon aikana. Jos esimerkiksi joku tulee etusivullesi, katsoo ”luetuimmat” -sivun ja siirtyy sitten takaisin etusivullesi, etusivulla on yksi uniikki sivukatselu (vaikka sivua katsottiin kaksi kertaa istunnon aikana).

Unsupervised Learning, Ohjaamaton oppiminen

Tiedonlouhintamenetelmät, joihin ei liity lopputuloksen ennustamista. Perustuvat mallien kouluttamiseen aineistoon, jossa lopputulos on tiedossa.  Valvomattomia menetelmiä ovat esimerkiksi klusterianalyysi, assosiaatiosäännöt, poikkeamien havaitseminen, ulottuvuuksien pienentäminen ja monet muut.

URL Builder, URL-rakentaja

URL Builder on Googlen tarjoama työkalu, jonka avulla voit lisätä kampanjatunnisteita esimerkiksi sosiaalisessa mediassa jaettaviin URL-linkkeihin. Se on erityisen hyödyllinen, jos olet vasta aloittamassa kampanjatunnisteiden käyttöä, sillä se tarjoaa visuaalisen käyttöliittymän.

User, Käyttäjä

Yksi käyttäjä on yksittäinen henkilö, joka selaa verkkosivustoasi. Teknisesti ottaen yksi ihminen voi käyttää kolmea eri laitetta selaamiseen ja tulee lasketuksi kolmeksi eri käyttäjäksi. Kukin käyttäjä voi vierailla verkkosivustollasi useita kertoja, esimerkiksi yksi käyttäjä voi luoda kolme istuntoa verkkosivustollasi, ja jokainen istunto sisältää useita sivujen katselukertoja. Käyttäjätunnusominaisuuden avulla voit seurata yksilöllisiä henkilöitä, jotka tunnistavat itsensä useilla laitteilla.

User Explorer

User Explorer -raportin avulla voit tarkastella evästetunnuksia, jotka on luotu ihmisten selaimissa. Näin voit nähdä, miten ihmiset ovat vuorovaikutuksessa verkkosivustosi kanssa useiden istuntojen aikana.

User flow, Käyttäjien käyttäytyminen sivuilla

Users Flow -raportti on visuaalinen esitys siitä, miten käyttäjät navigoivat verkkosivustollasi ja ovat vuorovaikutuksessa sen kanssa. Näet esimerkiksi polut, joita ihmiset kulkevat tarkastellessaan verkkosivustosi sisältöä sen jälkeen, kun he ovat saapuneet sivustolle.

User ID, Käyttäjätunnus

Yksilöllinen tunniste, jota käytetään tunnetun henkilön istuntojen yhdistämiseen verkkosivustollasi. Kun pystyt tunnistamaan henkilön (esimerkiksi CRM- tai muun järjestelmän tunnisteen avulla), voit lähettää tunnisteen Google Analyticsille, jotta voit käyttää erityisiä laitteistokohtaisia raportteja. Vaikka tämä antaa tarkemman käyttäjämäärän, vain osa käyttäjistäsi sisällytetään näihin raportteihin.

User ID Coverage, Käyttäjätunnuksen kattavuus

Kun luot Google Analyticsissa oman käyttäjätunnuksen näkymän, käyttäjätunnuksen kattavuus -raportti tulee saataville tavallisiin raportointinäkymiin. Raportti näyttää niiden käyttäjien prosenttiosuuden, jotka on yhdistetty käyttäjätunnukseen.

User timings, Ajan mittaaminen käyttäjien toiminnan perusteella

Voit seurata käyttäjien käyttämää aikaa User Timings -ominaisuuden avulla. Tätä voidaan käyttää verkkosivuston elementtien latausaikojen raportointiin tai minkä tahansa ajanjakson, kuten hakemuslomakkeen täyttämiseen tarvittavan ajan, raportointiin.

UTM-tag, UTM-tunniste

UTM-tunnisteet ovat yksittäisiä parametreja, joista muodostuu kampanjan tunnisteellinen URL-osoite. UTM-tunnisteisiin kuuluvat utm_name, utm_source, utm_medium, utm_term, utm_content ja vähemmän tunnettu utm_id. UTM on lyhenne sanoista ”Urchin Traffic Monitor” (Urchin oli Google Analyticsin edeltäjä).

Esimerkiksi Ilkka-Pohjalaisen uutiseen linkkaavan polun perään on laitettu lähteeksi facebook, mediumiksi ”nosto” ja tunnisteeksi ”kokeilu”. Linkkiin lisätyt UTM-tagit voidaan poimia Google analyticsissä ja käyttää niitä liikenteen lähteiden tai kampanjoiden onnistumisen tutkimiseen. Polkuja voi rakentaa siihen tarkoitetulla työkalulla https://ga-dev-tools.web.app/campaign-url-builder/.

Views, Näkymät

Jokaisessa Google Analytics -propertyssa on yksi tai useampi raportointinäkymä, jotka sisältävät tietoja verkkosivustostasi. Näkymät voivat sisältää koko seurantakoodin tietojen joukon tai osajoukon tietoja (osa suodattettu pois). Jokaisella raportointinäkymällä on omat tavoitteensa ja muut määritykset.

Web-analytiikka

Tilastolliset tai koneoppimismenetelmät, joita sovelletaan verkkotietoihin, kuten sivunäyttöihin, osumiin, klikkehin ja konversioihin. Yleensä tarkoituksena on oppia, mitkä sivut ovat tehokkaimpia organisaation tavoitteen saavuttamisessa.  Tavoitteena voi olla tuotteiden ja palvelujen myynti sivustolla, mainostilan tarjoaminen ja myynti, mainonnan ostaminen muilla sivustoilla tai yhteystietojen kerääminen.  Keskeisiä haasteita web-analytiikassa ovat tiedon määrä ja sen siistiminen.

Lähteet:

https://www.lovesdata.com/blog/universal-analytics-glossary

https://ga-dev-tools.web.app/campaign-url-builder/

https://regexone.com/

http://www.customedialabs.com