Siirry suoraan sisältöön

Journalistiset periaatteet

Pomedia on pohjalaisten opiskelijoiden yhteinen media, jota opiskelijat itse tekevät ja josta opiskelijat voivat seurata heille tärkeitä asioita. Pomedia on verkkojulkaisu, oppimisympäristö ja -alusta. Pomediassa voidaan opiskelijatoimitusten tekemien journalististen juttujen lisäksi julkaista opiskelijoiden koulutöinä tekemiä mediatekstilajeja.

Pomedian päätoimipaikka sijaitsee Etelä-Pohjanmaan opistolla. Se on myös paikallisten korkeakoulujen ja 2. asteen oppilaitosten äänenkannattaja. Pomedia tavoittelee ylioppilaslehden asemaa yhteiskunnallisessa keskustelussa ja kokeellisena suunnannäyttäjänä. Näkökulmamme ovat ajankohtaisia, ja niiden esittämisessä käytämme monipuolisesti erilaisia tekstilajeja ja teknologioita.

Pomedialle tärkeitä arvoja ovat

Sananvapaus

Sivistys

Demokratian vaaliminen

Oikeudenmukaisuus

Tasa-arvo

Yhdenvertaisuus

Moninaisuus

Kriittisyys

Toimituksemme tavoittelee opiskelijoiden moninaisuuden huomioimista kaikissa juttuprosessin vaiheissa. Seuraamme moninaisuuden toteutumista. Opiskelijat kaikenlaisista lähtökohdista ovat tervetulleita tekemään juttuja Pomediaan. Pomedian pääkieli on suomi, mutta muillakin kielillä voidaan tehdä juttuja.

Pomedia on puoluepoliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton pohjalaismaakunnissa opiskelevien äänenkannattaja. Toimituksemme noudattaa Suomen lakeja ja Journalistin ohjeita. Uskomme YK:n yleisessä ihmisoikeuksien julistuksessa määriteltyihin ihmisoikeuksiin, ja huomioimme ne työssämme. Käytämme sananvapauttamme sekä epäkohtien että hyvien asioiden esiin tuomiseen ja pyrimme tekemään ratkaisukeskeistä journalismia.

Pomedia ei ole Julkisen sanan neuvoston jäsen, mutta noudattaa Journalistin ohjeita.

Pomedia pyrkii journalistisissa jutuissaan esittämään asiat totuudenmukaisesti ja riippumattomasti. Uskomme tieteeseen. Tulevaisuus on nyt elävien ihmisten käsissä, ja siihen voi vaikuttaa. Pomedia tiedostaa oman vaikutusvaltansa journalistisena mediana.

Julkaisemme journalististen juttutyyppien lisäksi myös mielipidekirjoituksia sekä viihteellisiä ja kokeellisia juttuja. Näissä esitetyt näkemykset ovat kirjoittajien omia, eivät koko toimituksen. Kaikkien juttujen julkaisemisesta on vastuussa vastaava toimittaja.

Pomedian tavoite on sekä toimittajinamme että lukijoinamme olevien opiskelijoiden medialukutaidon parantaminen lähdekriittisyyttä korostamalla ja luotettavaa tietoa julkaisemalla. Tehtävämme on pohjalaisten opiskelijoiden innostaminen ja harjoittaminen monipuolisen journalismin pariin. Pyrimme saamaan opiskelijoiden äänen kuuluviin ja parantamaan siten heidän yhteiskunnallista osallisuuttaan Etelä-Pohjanmaalla ja Pohjanmaalla.

Päivitetty 15.8.2023 lisäyksellä vaikutusvallasta ja kriittisyydellä.