Siirry suoraan sisältöön

Tietosuojalauseke

Tämä tietosuojalauseke sisältää Pomedian sivustoa käyttäville tietoa siitä, miten käytämme henkilötietoja. Keräämme tietoja asiakkaistamme toiminnan kehittämiseksi yhä paremmin kohderyhmälle sopivaksi. Emme käytä henkilötietoja markkinointitarkoituksiin ilman laillista lupaa tai asiakkaan suostumusta. Olemme sitoutuneet huolehtimaan kaikkien asiakkaidemme tietojen turvallisesta ja lainmukaisesta käsittelystä. 

 1. Millaisia tietoja minusta kerätään? 
 2. Mihin tarkoitukseen tietojani kerätään? 
 3. Millä perusteella henkilötietojani käsitellään? 
 4. Kuinka kauan henkilötietoja säilytetään? 
 5. Miten henkilötietojani suojataan? 
 6. Kuka henkilötietojani käsittelee? 
 7. Tietojen luovuttaminen kolmansille osapuolille 
 8. Evästekäytännöt 
 9. Kuinka voin vaikuttaa tietojen keräämiseen ja käsittelyyn? 
 10. Alaikäisten henkilötiedot 
 11. Tietosuojalausekkeen muutokset 
 12. Kuinka otan yhteyttä  

1. Millaisia tietoja kerätään? 

Keräämme sivustolla kävijöistä kohdassa 2. mainittujen käyttötarkoitusten kannalta tarpeellisia henkilötietoja. Käyttötarkoitus määrittää minkälaista tietoa asiakkaasta kerätään missäkin tilanteessa. 

Käyttäjän antamat tai kirjautumiseen liittyvät tiedot: 

 • Yhteystiedot, kuten nimi, syntymäaika ja/tai ikä, osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite 
 • Verkkopalvelun rekisteröitymis- ja verkkoasioinnin tapahtumatiedot, kuten käyttäjätunnus, nimimerkki, salasana ja muu mahdollinen yksilöivä tunnus tai verkkotapahtuma Luvat, suostumukset ja kiellot 
 • Kyselyihin ja tutkimuksiin annetut tiedot 
 • Käyttäjän antamat profiili- ja kiinnostustiedot 
 • Verkkosivustoille jätetyt kommentit ja palautteet 
 • Mahdolliset muut asiakkaan suostumuksella kerätyt tiedot. 

Pomedian kirjautumisen alaikäraja on 13 vuotta, joten tällöin esimerkiksi lukiolaiset ja ammatillisten oppilaitosten opiskelijat voivat olla käyttäjiä. 

Kaikkia edellä mainittuja koskee seuraavat tiedonkeruutavat: 

Palveluiden käytöstä havainnoidut tiedot: 

 • Sivuston ominaisuuksien käyttö- ja selaustiedot 
 • Sivu, jolta käyttäjä on siirtynyt sivuillemme, laitteen malli, yksilöllinen laite- ja/tai evästetunniste, tiedonkeruun kanava (internetselain, mobiiliselain, sovellus), selaimen versio, IP-osoite, istuntotunniste, istunnon aika ja kesto sekä näytön tarkkuus ja käyttöjärjestelmä. 
 • Päätelaitteen sijaintitiedot, kuten esimerkiksi GPS:n avulla lasketut koordinaatit, mikäli käyttäjä on tätä varten antanut nimenomaisen luvan tai IP-osoitteen perusteella. 

Palveluiden käytöstä tai muista tiedoista johdetut tiedot: 

Johdetulla tiedolla tarkoitetaan tietoa, joka on päätelty analytiikan avulla palvelun havaitusta käytöstä ja/tai asiakkaan itse antamista tiedoista, kuten esimerkiksi käyttäjän mahdolliset kiinnostuksen kohteet tai segmentointi tietynlaisten käyttäjien ryhmään. 

 • Voimme yhdistää palveluiden käytöstä havainnoituja tietoja rekisteröidyn antamiin tietoihin, kun tunnistamme rekisteröidyn esimerkiksi hänen kirjautuessa digitaaliselle tilille tai saapuessa verkkosivustolle sähköpostin kautta. Käytämme tietoja tilastointiin ja analysointiin, palveluiden kehittämiseen sekä sisältöjen räätälöintiin. 
 • Voimme päätellä analytiikan avulla palvelun havainnoiduista tiedoista ja/tai rekisteröidyn itse antamista tiedoista esimerkiksi rekisteröidyn mahdolliset kiinnostuksen kohteet ja segmentoida rekisteröidyn tietynlaisten käyttäjien ryhmään. Voimme yhdistää palveluiden käytöstä havainnoituja tietoja rekisteröidyn antamiin tietoihin, kun tunnistamme rekisteröidyn esimerkiksi hänen kirjautuessa digitaaliselle tilille tai saapuessa verkkosivustolle asiakas- tai markkinointisähköpostin kautta. Käytämme tietoja tilastointiin ja analysointiin, palveluiden kehittämiseen sekä sisältöjen räätälöintiin. 
 • Mikäli käsittelemme tietoja muuhun kuin edellä mainittuihin tarkoituksiin, varmistamme, että käsittely on yhteensopivaa sen tarkoituksen kanssa, jota varten tiedot alun perin kerättiin. 

Potentiaalisten käyttäjien tiedot: 

Potentiaalisista käyttäjistä, kuten palveluistamme mahdollisesti kiinnostuneista henkilöistä tai entisistä käyttäjistä, käsittelemme tyypillisesti tiedot nimestä, yhteystiedoista, iästä, sukupuolesta, äidinkielestä, opiskelualasta tai ammatista sekä muusta tunnistetiedosta, kuten kohderyhmätiedosta. Voimme käsitellä myös entisten asiakkaiden aikaisempiin tilauksiin liittyviä tietoja. 

Kohderyhmärekisterimme tiedot:  

Tallennamme kohderyhmärekisteriin tiedot käyttäjän nimestä sekä suppean yhteenvedon käyttöhistoriasta sekä yhteystiedot yhteydenottoa varten. Voimme merkitä käyttäjän tiedot kohderyhmärekisteriimme, kun sivuston käyttö on päättynyt tai jos käyttäjä on antanut meille yhteystietonsa esimerkiksi kilpailun yhteydessä. 

Evästeillä ja muilla vastaavilla tekniikoilla palveluiden käytöstä havainnoidut tiedot: 

Näitä tietoja ovat mm. 

 • palvelun ominaisuuksien käyttö- ja selaustiedot 
 • sivu, jolta käyttäjä on siirtynyt sivuillemme 
 • laitteen malli 
 • yksilöllinen laite- ja/tai evästetunniste 
 • selain ja selaimen versio 
 • IP-osoite 
 • istunnon aika ja kesto 
 • näytön tarkkuus ja käyttöjärjestelmä 
Muokkaa evästeasetuksia

Muualta hankittavat tiedot: 

Kun ylläpidämme sivuja sosiaalisen median palveluissa, olemme palvelun käyttäjän kanssa yhteisrekisterinpitäjiä eri palvelujen kävijätiedoissa. Käyttäjä saa lisätietoja henkilötietojen käsittelystä Facebookin tietosuojakuvauksesta. Keräämme yhdessä Facebookin kanssa tietoja esimerkiksi Facebook-sivujemme tykkäyksistä ja vierailuista, julkaisuidemme näkyvyydestä sekä julkaisuidemme tavoittaneiden henkilöiden demografiaprofiileista aggregoitua raportointia varten. 

2. Mihin tarkoitukseen tietojani kerätään? 

Keräämme henkilötietoja mm. Pomedian sivuston kehittämiseksi, sisältöjen ja kohdentamiseksi sekä mielipidetutkimuksiin, kilpailuihin, arvontoihin, analysointiin ja tilastointiin. Voimme myös kerätä muita rekisteröidyn antamia tietoja räätälöidäksemme sisältöjä rekisteröidyn mieltymyksiä paremmin vastaavaksi. 

Evästeillä ja muilla vastaavilla tekniikoilla palveluiden käytöstä havainnoidut tiedot: 

Evästeiden ja muiden vastaavien teknologioiden avulla kerätään automaattisesti tietoja, jotka auttavat meitä ymmärtämään, kuinka paljon käyttäjiä palveluillamme on, millaiset sisällöt ovat suosittuja ja kuinka kauan käyttäjä sisältöjä tarkastelee. Tietojen avulla voimme kehittää palveluitamme, räätälöidä sisältöjä käyttäjän todennäköisten mielenkiinnonkohteiden mukaan, kohdentaa viestintää sekä ehkäistä ja tutkia väärinkäytöksiä. 

Muualta hankitut tiedot: 

Tietojen avulla voimme varmistaa, että palveluita tuotetaan virheettömien ja ajantasaisten tietojen perusteella. Lisäksi voimme räätälöidä palvelumme yhä paremmin ennakoituja mielenkiinnon kohteita vastaavaksi. 

Mikäli käsittelemme tietoja muuhun kuin edellä mainittuihin tarkoituksiin, varmistamme, että käsittely on yhteensopivaa sen tarkoituksen kanssa, jota varten tiedot alun perin kerättiin. 

Lakisääteiset velvoitteet 

Edellä mainittujen käyttötarkoitusten lisäksi käsittelemme henkilötietoja lakisääteisiin velvollisuuksiimme, kuten kirjanpitoon, sekä väärinkäytösten ehkäisemiseksi ja palveluiden jatkuvuuden takaamiseksi (esimerkiksi tallentamalla varmuuskopioita ja auditointilokeja). 

Miten tietoja voidaan yhdistää                                                      

Jos käyttäjä on kirjautunut sivustolle, voimme yhdistää käyttäjän tietoja. Voimme eri käyttötarkoituksia varten rikastuttaa kirjautumistietoja, kuten palveluiden käytöstä havainnoituja tietoja. Kirjautuminen mahdollistaa myös sen, että voimme tunnistaa samalle käyttäjälle kuuluvia laitteita ja yhdistää näiden tietoja. Voimme yhdistää kirjautujan tietoja ja palveluiden käytöstä havainnoituja tietoja viestinnän kohdentamista varten. 

3. Millä perusteella henkilötietojani käsitellään? 

Käsittelemme tietoa seuraavilla tietosuojalainsäädäntöön pohjautuvilla perusteilla: 

 • Sopimus: Kun käytät palveluitamme, käsittelemme tietojasi perustuen sopimussuhteeseen. Sopimusta varten käsittelemme vain tietoja, jotka ovat tarpeen sovitun palvelun käyttöä varten, eli tyypillisesti yhteystietoja sekä digitaalisen tilin tai palvelun ominaisuuksien, kuten esimerkiksi digitaalisten palvelujen personoinnin, toteuttamiseen tarvittavia tietoja. . 
 • Suostumus: Kun lähetämme sinulle viestejä lupaasi perustuen tai kohdennamme sinulle viestintää verkkopalveluissa, käsittelemme tietojasi suostumukseen perustuen. 

4. Kuinka kauan henkilötietoja säilytetään? 

Säilytämme henkilötietoja ainakin vuoden 2023 loppuun, jotta voimme lähettää asiakkaalle aiempaan historiaan tai pääteltyihin mielenkiinnonkohtaisiin perustuvaa viestintää, mahdollistaa palveluiden helpon uudelleenaktivoimisen, käyttää tietoja palveluidemme kehittämiseen sekä vastata mahdollisiin reklamaatioihin.  

Säilytämme kuitenkin tietoja voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti vain niin kauan kuin on tarpeen aikaisemmin määriteltyjen tarkoitusten toteuttamiseksi. Kun henkilötietojen käsittelyperuste päättyy, henkilötiedot poistetaan.  

Potentiaalisten käyttäjien tietoja säilytetään markkinointitarkoituksiin pääsääntöisesti vuoden 2023 loppuun, mikäli henkilö ei ole kieltäytynyt vastaanottamasta viestintää, eivätkä tiedot ole muutoin vanhentuneet. Henkilö voi halutessaan kieltäytyä viestinnästä, milloin tahansa sekä pyytää tietojensa poistamista. 

5. Miten henkilötietojani suojataan? 

Käytämme tarpeellisia teknisiä ja organisatorisia tietoturvakeinoja henkilötietojen suojaamiseksi oikeudetonta pääsyä, luovuttamista, hävittämistä tai muuta oikeudetonta käsittelyä vastaan. Tällaisia keinoja ovat esimerkiksi fyysisten ja digitaalisten materiaalien tuhoaminen, palomuurien, salaustekniikoiden, turvallisten laitetilojen käyttö, asianmukainen kulunvalvonta, hallittu käyttöoikeuksien myöntäminen ja niiden käytön valvonta, salaustekniikoiden käyttö, henkilötietojen anonymisointi, henkilötietojen käsittelyyn osallistuvan henkilöstön ohjeistaminen sekä alihankkijoiden huolellinen valinta. 

Pyydämme huomioimaan, että internet, mobiili- ja verkkopalvelut eivät ole koskaan täysin tietoturvallisia. Rekisteröity vastaa omien tietojärjestelmiensä tietoturvan asianmukaisesta hoitamisesta. 

6. Kuka henkilötietojani käsittelee? 

Henkilötietoja käsitellään Pomediassa huolellisesti. Henkilötietoihin pääsy on rajattu vain niille henkilöille, jotka sitä työssään tarvitsevat. Huolehdimme, että henkilötietojen käsittelyyn osallistuva henkilöstö on ohjeistettu ja koulutettu asianmukaisesti. 

Tietojen käsittelyyn käytämme tarvittaessa myös kolmansia osapuolia. Tällöin varmistamme sopimusjärjestelyin, että tietoja käsitellään kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön ja tämän tietosuojalausekkeen mukaisesti. Alihankkijat käsittelevät tietoja meidän lukuumme, eivätkä he saa käsitellä tietoja omiin tarkoituksiinsa. 

Lisäksi käytämme alihankkijoita, jotka käsittelevät henkilötietoja puolestamme tämän tietosuojalausekkeen mukaisesti. Takaamme näiden yritysten kanssa sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään lakien mukaisesti. Alihankkijamme huolehtivat muun muassa digitaalisten palveluiden kehittämisestä ja konsultoinnista, tiedon varastoinnista ja teknisestä infrastruktuurin hallinnasta, analytiikasta ja datan hallinnasta, markkinatutkimuksista ja kuluttajakyselyistä sekä sähköpostiviestintään liittyvistä ratkaisuista. 

7. Tietojen luovuttaminen kolmansille osapuolille 

Luovutamme tietoja kolmansille osapuolille pääsääntöisesti vain seuraavissa tapauksissa: 

 • Kun asiakas tai käyttäjä on antanut siihen suostumuksensa 
 • Mielipide- ja markkinatutkimuksiin, tutkimuksiin ja tuotekehitykseen ja muihin vastaaviin selvityksiin tietosuojalainsäädännön mukaisesti 
 • Kohderyhmiä voidaan hyödyntää siten, että kumppani käsittelee asiakkaiden tietojen henkilötietojen käsittelijänä.  
 • Toimivaltaisten viranomaisten tai muiden tahojen esittämien vaatimusten edellyttämällä, kulloinkin voimassa olevaan lainsäädäntöön perustuvalla tavalla  

8. Evästekäytännöt  

Keräämme asiakkaan päätelaitetta, selainta ja palvelujen käyttö koskevia tietoja evästeiden (”cookies”) ja muiden vastaavien tekniikoiden avulla. Evästeet sisältävät usein nimettömän, yksilöllisen tunnisteen, jonka avulla voidaan tunnistaa ja laskea sivustoillamme vierailevat selaimet. Tällä tavalla voidaan kerätä tietoja siitä, miten ja milloin verkkopalvelujamme käytetään sekä voimme kehittää palveluitamme käyttäjäystävällisemmiksi.  

Evästeiden käyttöön perustuvat tekniikat mahdollistavat muun muassa sen, että asiakkaan ei halutessaan tarvitse syöttää käyttäjätunnusta ja salasanaa joka kerta uudelleen. Palveluiden käytöstä kerättyä tietoa käytetään myös kohdennetun sisällön tuottamiseen. 

Muokkaa evästeasetuksia

9. Kuinka voin vaikuttaa tietojen keräämiseen ja käsittelyyn? 

Olemme sitoutuneet tarjoamaan asiakkaillemme valintoja ja hallintamahdollisuuksia tietosuojaan liittyen. Asiakkaamme voivat vaikuttaa tietojen keräämiseen ja käsittelyyn mm. seuraavasti: 

Tietojen tarkastaminen, muokkaaminen tai poistaminen 

Käyttäjällä on oikeus tarkastaa hänestä talletetut henkilötiedot. Käyttäjä voi pyytää virheellisten tietojen muokkaamista tai poistamista olemalla yhteydessä Pomediaan. Mikäli käyttäjä haluaa tarkastaa tallennetut henkilötietonsa, pyydämme ottamaan yhteyttä Pomediaan. 

Evästeiden tyhjentäminen ja estäminen 

Selaimeen tallentuneet evästeet tyhjätään selaimen asetuksista. Halutessaan käyttäjä voi myös kokonaan estää evästeiden tallentumisen selaimelleen selaimen asetuksista. Huomioithan, että evästeiden estäminen saattaa kuitenkin vaikuttaa verkkopalveluidemme toimivuuteen ja käytettävyyteen. 

Viestinnän kohdentamisen estäminen 

Käyttäjällä on mahdollisuus estää kolmansien osapuolten tekemän viestinnän kohdentaminen verkkokäyttäytymisensä perusteella. Kolmansien osapuolten viestinnän kohdentamisen voi estää ottamalla yhteyttä Pomediaan. 

Tietopyynnöt 

Henkilön tietopyynnöt käsitellään lainsäädännön edellyttämällä tavalla. Henkilöllisyys on todennettava, jotta voimme varmistua siitä, että käsittelemme vain sen henkilön tietoja, jota ne koskevat ja jolla on niihin oikeus. Oikeuksien käyttämiseksi pyydämme lukemaan ohjeen kohdasta 12. ”Mihin voin ottaa yhteyttä”. 

10. Alaikäisten henkilötiedot 

Pomediaan kirjautumisen alaikäraja on 13 vuotta, joten tällöin esimerkiksi lukiolaiset ja ammatillisten oppilaitosten opiskelijat voivat olla käyttäjiä. Emme muodosta käyttäjistämme vain lapsia koskevia kohderyhmiä. 

11. Tietosuojalausekkeeseen muutokset 

Pomedialla on oikeus muuttaa tätä tietosuojalauseketta soveltuvin osin ilmoittamalla siitä palveluissaan. Muutokset voivat perustua myös lainsäädännön muuttumiseen. Suosittelemme tutustumaan tietosuojalausekkeeseen säännöllisin väliajoin. 

12. Kuinka otan yhteyttä? 

 • postitse: Pomedia / Etelä-Pohjanmaan Opisto, Opistontie 111, 60800 Ilmajoki  
 • sähköpostitse: pomedia@epopisto.fi  
 • puhelimitse: 050 416 4358 

Tähän tietosuojalausekkeeseen liittyvät tiedustelut asiakas voi lähettää osoitteeseen: 

21.1.2022, Pomedia, versio 1.0