Siirry suoraan sisältöön

Valokuvaaminen

Kuvajournalismilla tarkoitetaan ammattimaisesti tehtyä, laadukasta kuvallista kerrontaa, joka julkaistaan journalistisessa yhteydessä. (Seppänen 2005: 11–26, 82.) Visuaalisen journalismin killan määritelmän mukaan sisartermi visuaalinen journalismi on tiedonvälitystä, tarinankerrontaa, tiimityötä ja totta: ”Visuaalinen journalismi on tiedonvälitystä visuaalisin keinoin. Se ei koristele vaan kertoo tosia asioita maailmasta. Visuaalinen journalismi hyödyntää monenlaisia kerronnan tapoja. Visuaalinen journalismi syntyy vain harvoin yksilösuorituksena: kuvaaja tarvitsee toimittajaa, ohjaaja tarvitsee leikkaajaa, graafikko tarvitsee koodaajaa. Visuaalinen journalismi on journalismia.” 

Journalistinen valokuva ei siis vain täydennä journalistista juttua vaan on ohittamaton osa sen kerrontaa.

Kameran esittely.
Kuvaukseen valmistautuminen.

Valokuvaustilanne

Hyvä uutiskuva vetää lukijan huomion puoleensa. Se on informatiivinen ja täydentää tekstiä tai kertoo sellaista, mitä on sanoin vaikea kuvailla. Reportaaseissa asiasta, tapahtumasta tai ilmiöstä pyritään luomaan kattava ja kiinnostava katsaus sekä tekstin että kuvien avulla. Tällöin kuvilla voi kertoa tunnelmasta monipuolisemmin kuin sitä ehkä edes voisi sanoin kuvata. Joskus reportaasin voi toteuttaa pelkkien kuvien ja kuvatekstien avulla.

Henkilöjutuissa taas on tärkeää haastatellun persoonallisuuden esiin tuominen. Siinä kuvilla on merkittävä tehtävä, kertovathan ulkonäkö ja ympäristö henkilöstä paljon. Hyötyjutulla tarkoitetaan esimerkiksi sellaisia juttuja, jossa toimitus testaa reseptejä, kokeilee uutta harrastusta, vertailee tuotteita tai antaa muita arkea helpottavia käytännön vinkkejä lukijoille. Tällöin kuvitukselta vaaditaan ennen kaikkea selkeyttä ja asiallista kerrontaa. 

Valokuvaustilanne.

Journalististen valokuvien käsittely

Journalistisiin valokuviin ei käsittelyvaiheessa saa lisätä mitään eikä kuvista saa poistaa mitään. Rajausta voi muuttaa, mutta yleensä kuva rajataan jo kuvausvaiheessa. Printtiin menevien kuvien valoa täytyy joskus parantaa painopaperin takia, jotta kuva erottuu kunnolla lehdessä.

Kuvien käsittely.

Aina ei ole kuvaajan päätettävissä, mitkä kuvista julkaistaan, sillä asiasta neuvotellaan jutun kirjoittaneen toimittajan kanssa ja viime kädessä toimitussihteeri tai päätoimittaja päättää, mitkä kuvat lopulta julkaistaan.