Siirry suoraan sisältöön

YTHS jakaa mielipiteitä Seinäjoen opiskelijoiden keskuudessa

Sanni Alanko

Pomedian toimittaja kyseli opiskelijoiden kokemuksia YTHS:stä sekä YTHS:n aluejohtajan näkemyksiä asiakkaiden tyytyväisyydestä.

Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö sr on Suomen ylioppilaskuntien liiton vuonna 1954 perustama säätiö, joka tarjoaa terveydenhuoltopalveluja suomalaisten korkeakoulujen opiskelijoille. Tai ainakin haluaa maksun palveluista.

Pomedia teki helmikuun aikana kyselyn koskien opiskelijoiden kokemuksia YTHS:stä. Vastauksia saatiin pariltakymmeneltä seinäjokelaiselta, joista suurin osa opiskelee Seamkissa.

Tyytyväisiä YTHS:n palveluihin oli vastanneista vain 5 prosenttia. Huolestuttavat 30 prosenttia vastanneista oli sitä mieltä, ettei ole toivoakaan, ja saman verran tuli vastauksia, ettei olla ihan tyytyväisiä. Suurin osa kyselyymme vastanneista, 35 prosenttia, vastasi kuitenkin olevansa melkein tyytyväinen YTHS:n palveluihin.

Kysyimme, ovatko opiskelijat tyytyväisiä YTHS:n tarjoamiin palveluihin.

Suun terveydenhoito ja fysioterapia toimivat

Opiskelijat kertoivat omia kokemuksiaan YTHS:n kanssa asioinnista. Selkeästi eniten positiivista palautetta saivat suun terveydenhuoltopalvelut. Työntekijöitä kehuttiin mukaviksi ja helposti lähestyttäviksi, ja joku jopa kehui, että ”Seinäjoen fysioterapeutti on aivan paras”.

Lisäksi opiskelijat toivat tietenkin esiin kiitollisuutta siitä, ettei YTHS:llä ole käyntimaksuja. Jokainen korkeakouluopiskelija joutuu kuitenkin maksamaan opiskelijan terveydenhoitomaksua Kelalle 73,60 euroa oma-aloitteisesti tältä lukuvuodelta, vaikka ei käyttäisi YTHS:n palveluita lainkaan.

Yksi vastauksista tiivisti yhteen lauseeseen monien vastaajien viestin: ”Eli silloin kun YTHS:ltä apua tarvitsee ja sitä saa, niin apu on kyllä todella kattavaa ja hyödyllistä.”

Silloin kun YTHS:ltä apua tarvitsee ja sitä saa, niin apu on kyllä todella kattavaa ja hyödyllistä.

Jono on pitkä, jos ajan onnistuu saamaan

Opiskelijat kertoivat vastauksissaan myös, missä näkevät parantamisen varaa. Erityisesti esiin nousi se, että jonot vastaanotolle ovat pitkiä ja aikoja on vaikeaa saada.

Lisäksi avun saaminen on monien kokemusten mukaan pitkittynyt niin, että avuntarve ei ole enää ollutkaan ajankohtainen. Selkeää turhautumistakin on ilmassa: ”Konkreettista apua ei YTHS:n kautta voi saada”.

Konkreettista apua ei YTHS:n kautta voi saada.

YTHS ei itse selvitä asiakkaiden tyytyväisyyttä – vielä

YTHS:n aluejohtaja Reetaleena Hietala kertoo, että YTHS:ltä puuttuu vielä järjestelmällinen asiakastyytyväisyyskysely, mutta sellainen on työn alla tänä vuonna, ja sitä odotetaan innolla.

YTHS:n aluejohtaja Reetaleena Hietala

– Meitä kiinnostaa, miten ihmiset ovat kokeneet saamansa palvelut ja palautetta tullaan käyttämään niiden kehittämiseen, Hietala vakuuttaa.

Tällä hetkellä asiakaspalautetta saadaan sähköisten kanavien kautta, ja silloin tällöin opiskelijat itse soittavat tai lähettävät sähköpostia. Tällainen vaatii opiskelijalta omaa aktiivisuutta, ja siitä johtuen näin saatu palaute on usein juuri kehittämisehdotuksia.

Tällainen vaatii opiskelijalta omaa aktiivisuutta, ja siitä johtuen näin saatu palaute on usein juuri kehittämisehdotuksia.

Hietala kuitenkin kuvailee, että tulee myös todella ihanaa palautetta, mikä usein liittyy osaavien ammattilaisten kohtaamiseen ja siihen, että opiskelijan oma asia on edennyt ja hoitunut. Eniten positiivista palautetta myös heille tulee suun terveydenhuollosta. Ja tietenkin palautetta saadaan myös mediasta, oppilaitoksilta ja yhteistyökumppaneilta.

Esimerkiksi Seinäjoen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta Samo on kuluvan lukuvuoden aikana vaatinut YTHS:n palveluiden parantamista, jotta pakolliselle maksulle saisi vastinetta.

Sote-uudistus ei merkittävästi vaikuta opiskelijoihin

Terveydenhoidon siirtyminen kunnilta hyvinvointialueiden järjestettäväksi on juuri nyt meneillään oleva iso muutos. Uusi järjestelmä hakee yhä muotoaan, mutta lainmukaiset mallit on hoidettava ja hoidetaan edelleen.

Hyvinvointialueet

Suoraa vaikutusta uusilla hyvinvointialueilla ei siis ole YTHS:n toimintaan, mutta myös YTHS:llä odotetaan, että hyvinvointialueet järjestäytyvät.

– On tärkeää, että YTHS:n ja hyvinvointialueiden välinen vuoropuhelu toimii, ja keskustelua onkin käyty. Keskiössä on aina opiskelija ja tämän asian hoitaminen, Hietala toteaa.

Sen, mitkä opiskelijoiden terveydenhoidon asiat kuuluvat YTHS:lle, määrittää sosiaali- ja terveysministeriö. Niitä ovat erityisesti kaikki opiskeluterveyteen liittyvät asiat ja terveystarkastukset. Lisäksi tarjolla on monipuolisesti terveyden- ja sairaanhoitopalveluita.

Hyvinvointialueelle taas kuuluvat erityisesti erikoissairaanhoito, päivystys, laboratoriohoidot, äitiysneuvolapalvelut ja pitkäaikaissairauksien seurannat. Kuitenkin opiskelija voi hakeutua kumpaan vain, ja joskus joudutaan hieman pohtimaan yhdessä, mistä kyseessä olevaan ongelmaan parhaiten saisi apua.

Hyvinvointialueelle taas kuuluvat erityisesti erikoissairaanhoito, päivystys, laboratoriohoidot, äitiysneuvolapalvelut ja pitkäaikaissairauksien seurannat.

Hietala kertoo ylpeänä, että YTHS:ssä mahtavaa on hyvin vahva moniammatillinen työskentely ja se, miten digitaaliset palvelut ovat kehittyneet. Digitaalisia palveluita voivat saada kaikki, ja nykyään lääkärin vastaanotollekin pääsee etänä.

Mitä mieltä olet artikkelista?
  • Tärkeä 
  • Mielenkiintoinen 
  • Hauska 
  • Liikuttava 
  • Kelpo 
  • Tylsä 

Vastaa