Siirry suoraan sisältöön

Osuuskauppavaaleissa voi vaikuttaa oman lähikauppansa toimintaan

Minttu Witick

Kirjoittaja ei tiennyt ennen jutun julkaisua näin paljon osuuskauppavaaleista.

Näin kevään korvalla maaliskuussa 2024 järjestetään osuuskauppavaalit, joissa valitaan edustajistoa kymmeneen osuuskauppaan. Näissä vaaleissa on jäsenalueet Pohjanmaalla jaettu kolmeen: A,B ja C- osaan.

Jäsenalue A kattaa Pohjanmaata, B- alue Keski-Pohjanmaata ja C-alue puolestaan Pohjois-Pohjanmaan. Esimerkiksi Etelä-Pohjanmaalla on vaalit järjestetty edellisen kerran vuona 2021 ja seuraavat vaalit on siellä luvassa vuonna 2025.

Näissä vaaleissa äänestää voi ketä tahansa ehdokasta omalta jäsenalueeltansa, jossa asuu, mutta jäsenalueiden ulkopuolella asuvat asiakasomistajat voivat puolestaan äänestää ketä tahansa ehdokasta miltä tahansa jäsenalueelta.

Äänioikeus jo 15-vuotiaana ja ehdolle täysi-ikäisenä

Toimikausi edustajistolla on aina neljä vuotta, ja se kokoontuu vähintään kaksi kertaa vuodessa. Ehdolle näihin vaaleihin voi asettua vaalien aikaan 18vuotta täyttänyt, sadan euron osuusmaksunsa kokonaan pois maksanut henkilö, mutta äänestää saa jo 15-vuotiaana asiakasomistajana.

Jokainen S-ryhmän osuuskauppa päättä itse, millaista vaalitapaa käyttää edustajistoa valittaessa, mutta äänestäminen on kuitenkin tehty helpoksi. Sen voi nimittäin suorittaa joko sähköisesti, perinteistä tapaa käyttäen postitse tai näiden kahden yhdistelmällä. Verkossa äänestäminen tapahtuu verkkopankkitunnuksilla tai mobiilivarmennetta käyttäen.

Äänestysaika vaihtelee osuuskauppojen välillä. Jokaiselle asiakasomistajalle on postitettu helmikuussa kirjeitse tietoa vaaleista. Jäsenalue B:n eli Keski-Pohjanmaan alueelle postitettu kirjekuori sisältää äänestyslipukkeen, äänestysohjeet, ehdokasluettelon, palautuskuoren sekä osallistumisohjeet arvontaan.

Jäsenalue B:n postitse tulleissa äänestysohjeissa on mainittu, että postitse äänestämällä tulee palautuskuoren olla perillä viimeistään 18.3. eli Keski-Pohjanmaan alueen viimeisenä mahdollisena äänestyspäivänä.

Jokaisella on käytössään yksi ääni ja postitse tulleessa palautekuoressa on mukana 2D-koodi, jolla varmistetaan, että jokainen käyttää äänioikeuttaan vain kerran. Tilanteessa, jossa ääni on annettu sekä verkossa että postitse, lasketaan verkossa annettu ääni.

Kannattaa siis miettiä tarkkaan, kenelle äänensä osoittaa. Ehdokasta pohtiessa on mahdollista tehdä perinteinen vaalikone. Sen avulla voi selvittää, kenen ehdokkaan kanssa jakaa samanlaisia ajatuksia, arvoja ja kehittämiskohteita.

Vaalikonetesti osoittaa, että ehdokkaita on eläkeikään saakka

Otin vaalikoneen testiin ja huomasin, että ehdokkaita voi etsiä joko valitsemalla tietyn jäsenalueen tai valitsemalla kaikki ehdokkaat. Vaalikoneen ainoat kysymykset ovat ikäryhmä, johon kuuluvaa edustajaa etsii, sekä kotikunta, jossa asuu. Kovin laajaa tai tarkempaa ehdokkaiden analysointia ei tämä vaalikone tarjoa.

Valitsin itse oman ikäluokkani, 18-30 vuotta, ja kotikunnakseni Kokkolan. Näillä kriteereillä ei kuitenkaan löydy yhtään ehdokasta.

Laajentaessani ikähaitaria alkoi ehdokkaita löytyä enemmän. Ehdokkaiden ikäjakauma jäsenalueella B, on siis 31-75 vuotta. Ehdokkaina on usean eri alan edustajia, esimerkiksi sairaalapastori, myyjä, toimittaja sekä useita eläkeläisiä.

Selkeää vaalikampanjointia en löytänyt, mutta esimerkiksi Instagramissa kuitenkin muistutellaan vaaleista niissä mukana olleiden osuuskauppojen tilileillä.

Myös Tiktokissa on jonkin verran vaaleihin liittyviä osuuskauppojen itse tekemiä videoita.

Vaalilupauksina toiminnan kehittäminen ja pekonia pitsantäytteeksi

Ehdokkaiden esittelyt vaalikoneessa ovat monenkirjavia. Toisilla ei ole esillä kuin pakolliset tiedot, kuten nimi ja ikä. Toisille ehdokkaille puolestaan motiivina asettua ehdolle näissä vaaleissa on halu tuoda asiakkaan näkökulmaa osuuskaupan toimintaan, toive olla päättämässä ja kehittämässä osuuskaupan yhteisiä asioita. Myös pekonin saaminen pitsatäytteeksi ABC-asemille oli erään ehdokkaan ykkösprioriteettina.

Asettumalla opiskelijana ehdolle oman osuuskaupan edustajistoon, saa mahdollisuuden saada äänensä kuuluviin ja päästä mukaan kehittämään asuinalueen palveluja ja toimimaan asiakasomistajien eli tässä tapauksessa opiskelukavereiden äänitorvena. Opiskelijana pääsee konkreettisesti kertomaan, millä tavoin osuuskaupat voisivat entistä paremmin palvella koulun penkillä pitkää päivää painavia tulevaisuuden osaajia, sillä osuuskauppaa kehitetään asiakasomistajien toiveiden mukaisesti.

Osuuskaupan edustajisto on perinteisesti ollut asiakasomistajiensa näköinen, joten opiskelijana on mahdollista saada kyseisen kohderyhmän toiveita ja tarpeita parhaiten kuuluviin. Tärkeintä kaikille jäsenille on kiinnostus kehittää osuuskaupan asioita, ja parhaiten se onnistuu edustajistoon kuulumalla. Tämän lisäksi edustajiston tehtäviä ovat muun muassa osuuskaupan tilinpäätöksistä päättäminen, hallintaneuvoston sekä tilintarkastajien valitseminen.

Bonusta ja muita rahanarvoisia etuja tarjolla opiskelijallekin

Vilauttamalla vihreää korttia ostosten yhteydessä kerryttää bonusta, mutta edustajisto päättää, mitä muille rahanarvoisille eduille, kuten esimerkiksi mahdollisille ylijäämille tehdään. Jäsenenä on mahdollisuus tehdä myös hallitukselle aloitteita osuuskaupan toimialaan liittyvistä asioista.

S-ryhmä on yksi Suomen suurimmista yksityisistä työnantajista, ja osuuskaupat työllistävätkin paljon opiskelijoita kesätöihin. Tällä hetkellä on esimerkiksi käynnissä 14-17-vuotiaille, Tutustu työelämään ja tienaa -kesätyöjaksoja. Edustajistoon kuuluminen opiskelijana antaa siis myös väylän viedä eteenpäin työllistymiseen liittyviä ajatuksia.

Näiden lisäksi S-ryhmä on toiveita kuunnellen rakennuttanut esimerkiksi urheilukenttiä tukemaan nuorten liikuntaharrastuksia ja lahjoittaneet rahaa kohteisiin, jotka asiakasomistat ovat valinneet.

Mitä mieltä olet artikkelista?
  • Mielenkiintoinen 
  • Hauska 
  • Tärkeä 
  • Liikuttava 
  • Kelpo 
  • Tylsä 

Vastaa